PROBLEMY ZE WSPÓLNIKIEM W SP. Z O.O.? ROZWIĄZANIEM MOŻE BYĆ POWÓDZTWO O WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA.

Problematykę wyłączenia wspólnika w Sp. z o.o. regulują artykuły 266-269 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.). Jak stanowi art. 266 k.s.h. powództwo o wyłączenie wspólnika kierowane jest przeciwko poszczególnym wspólnikom. Nie mniej jednak w doktrynie przyjmuje się dopuszczalność orzeczenia wyłączającego równocześnie więcej aniżeli jednego wspólnika. Wniesienie powództwa o wyłączenie wspólnika jest dobrym rozwiązaniem w momencie gdy Read more about PROBLEMY ZE WSPÓLNIKIEM W SP. Z O.O.? ROZWIĄZANIEM MOŻE BYĆ POWÓDZTWO O WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA.[…]

Przejdź do paska narzędzi