19 września 2017

Substytucje

Kancelaria oferuje Radcom Prawnym i Adwokatom z całej Polski usługę zastępstwa procesowego, wykonywaną w ramach pełnomocnictwa substytucyjnego przed sądami, organami ścigania oraz organami administracyjnymi w Ciechanowie, Przasnyszu, Płońsku, Mławie, Pułtusku oraz w Warszawie.

W sytuacji braku kolizji z zaplanowanymi terminami i po akceptacji zlecenia warunkiem przyjęcia zastępstwa jest jego udzielenie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz przesłanie kompletu dokumentów w formie elektronicznej oraz umocowania w formie papierowej.

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie.

Przejdź do paska narzędzi