24 lipca 2017

O nas

Adwokat Paweł Szalon      

Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent wydziału prawa na Yeditepe Universitesi w Stambule, Turcja. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 r. Nr wpisu: WAW/Adw/7116. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych m.in w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, jak również jako prawnik wewnętrzny w spółkach kapitałowych z sektora energetycznego oraz finansowego, a także jako główny prawnik domu maklerskiego Intercapital Markets, oddziału w Polsce. W dotychczasowej karierze pracował także na stanowisku Compliance Officer. Biegle posługuje się j. angielskim.

Adwokat Milena Ewa Makarska – Szalon

Adwokat Milena Ewa Makarska – Szalon ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Prawo. Ukończyła aplikację adwokacką, złożyła egzamin adwokacki i obecnie praktykuje w Izbie Warszawskiej. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 r. Nadal rozwija się na gruncie naukowym, jest związana z Katedrą Kryminalistyki UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wykorzystania śladów odontoskopijnych w kryminalistyce (a szerzej w postępowaniu dowodowym). Była laureatką ogólnopolskiego konkursu na Pracę Roku z dziedziny kryminalistyki im. Tadeusza Hanauska. Starając się pogłębiać swoją wiedzę, podejmuje korespondencyjne kursy międzynarodowe z dziedziny kryminalistyki, jest autorką publikacji naukowych z tej dziedziny. Zdobyła bogate doświadczenie, współpracując z kilkoma kancelariami adwokackimi, reprezentując klientów we wszystkich stadiach postępowań, zarówno cywilnych, karnych jak i administracyjnych. Specjalizuje się prawie karnym, karnym gospodarczym, karnym skarbowym, a także powiązanym z nim prawem karnym wykonawczym. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego. Współpracuje przy obsłudze klientów korporacyjnych. Cechuje się empatią i poszanowaniem praw jednostki, a także doskonałym przygotowaniem merytorycznym, co uwydatniało się w przebiegu jej dotychczasowej pracy zawodowej i owocowało sukcesami na tym polu, jak również zaufaniem i ciepłymi relacjami z klientami. Biegle posługuje się j. angielskim.

Radca Prawny Artur Michał Szalon

Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem). Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez University of Florida Levin Collage of Law wraz z Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent School of Law na Uniwersytecie w Sheffield (Anglia). Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 2011 r. Członek sekcji prawa gospodarczego oraz sekcji prawa nieruchomości przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2020 r. wykonuje zawód Radcy Prawnego. Członek OIRP w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych m.in w kancelarii Linklaters, CMS, DLA Piper Wiater. Od lat związany m.in. z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, gdzie na przestrzeni czasu pomógł setkom Start Up – ów bezpiecznie przejść przez najtrudniejszy, pierwszy okres działalności. Współtworzył projekt „Be Creative In Warsaw” oraz „Śląski Program Innowacji”. Obecnie współpracuje z AIP Businesslink. Głównie specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie nieruchomości, prawie własności intelektualnej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie rodzinnym. Biegle posługuje się j. angielskim.

Zapraszamy na wizytę.

Przejdź do paska narzędzi