Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową a odpowiedzialność wspólników za zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia.

  “(…) art. 574 K.s.h. jest przepisem szczególnym, rozszerzającym krąg podmiotów odpowiedzialnych za długi przekształconej spółki osobowej powstałe przed przekształceniem, za które, gdyby przepisu tego nie było, odpowiadałaby jedynie spółka przekształcona, jako następca prawny przekształconej spółki osobowej” – wyrok SN z dnia 6 listopada 2011 r., sygn. akt I CSK 154/09. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy zasadami odpowiedzialności jakie Read more about Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową a odpowiedzialność wspólników za zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia.[…]

Przejdź do paska narzędzi