WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O POSIADANIE NARKOTYKÓW.

W przypadku zostania przyłapanym na posiadaniu narkotyków co do zasady nie można liczyć na uniewinnienie. Nawet gdy znaleziona przy zatrzymanej osobie ilość jest niewielka. Takie sprawy są na ogół nazbyt oczywiste dowodowo, przez co ciężko skutecznie walczyć z przedstawianym przez organy ścigania stanem faktycznym. W zdecydowanej większości przypadków oskarżony został zatrzymany przez Policję i znaleziono przy nim jakąś ilość narkotyków. Poza odosobnionymi sytuacjami, kiedy zakazana substancja została podrzucona zatrzymanemu przez kogoś innego lub gdy oskarżony z jakiś racjonalnych względów nie posiadał świadomości faktu, iż posiadana substancja jest zakazana na terenie kraju, nie jest możliwe uzyskanie wyroku uniewinniającego.

Z pomocą przychodzi wtedy przewidziana w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii instytucja umorzenia postępowania karnego. Instytucja ta ma jednakże ograniczony zasięg zastosowania, bowiem może postać zastosowana jedynie wtedy, gdy w grę wchodzi posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Na szczęście przy zaistnieniu odpowiednich przesłanek Prokuratorzy i Sądy korzystają z tej opcji stosunkowo często. Poprzez zastosowanie instytucji umorzenia postępowania dochodzi do zakończenia sprawy bez wydawania wyroku skazującego. Co istotne postanowienie o umorzeniu postępowanie nie pozostawia śladu w karcie karnej.

Jak zatem skutecznie skorzystać z możliwości zastosowania instytucji umorzenia postępowania?

Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek. W zależności od tego, na jakim etapie znajduje się sprawa osoba zatrzymana za posiadanie narkotyków powinna złożyć wniosek o umorzenie postępowania karnego do Prokuratora prowadzącego sprawę lub do Sądu. W uzasadnieniu wniosku należy wykazać, że w przypadku wnoszącego zmaterializowały się wszystkie przesłanki umorzenia postępowania wskazane w art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii łącznie, tj.:

  1. ilość narkotyku była nieznaczna;
  2. znaleziony narkotyk był przeznaczony do własnego użytku;
  3. orzeczenie kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu lub stopień społecznej szkodliwości.

Zatem, w treści wniosku należy podnosić, że ilość znalezionego narkotyku stanowi maksymalnie kilka porcji oraz, że narkotyk nie był przeznaczony na handel a jedynie do własnego użytku. Znacznie bardziej należy się wysilić przy uzasadnieniu ostatniej przesłanki, gdzie warto wskazywać na takie okoliczności jak dotychczasowa niekaralność, ustabilizowane życie rodzinne, posiadanie stałego zatrudnienia. Celowym jest także dowodzić, że ewentualny wyrok skazujący, a w konsekwencji właściwa informacja go odzwierciedlająca w karcie karnej będzie miała destrukcyjny wpływ na życie sprawcy. Powyższe dotyczy np. dalszej możliwości wykonywania zawód, jeżeli w przypadku takiego zawodu wymagana jest niekaralność. Oczywiście wszystkie podnoszone we wniosku okoliczności, muszą być prawdziwe oraz poparte załączoną do wniosku odpowiednią dokumentacją.

Wniosek o umorzenie nie podlega opłacie. Należy złożyć go w jednym egzemplarzu na biurze podawczym Sądu lub w Prokuraturze lub też wysłać za pośrednictwem poczty. Prokurator nie jest zobligowany do informowania wnioskodawcy w przypadku nieuwzględnienia wniosku.  Otrzymanie pisma z prokuratury o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu będzie oznaczało, że wniosek nie został uwzględniony. Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony w sądzie jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy, sąd wówczas wyznaczy posiedzenie celem rozpatrzenia takiego wniosku.

Adwokat Paweł Szalon

 

2 thoughts on “WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O POSIADANIE NARKOTYKÓW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przejdź do paska narzędzi